Økende gjeldsproblemer skaper nye jobbmuligheter

Vi har lenge sett økende gjeldsproblemer, ofte knyttet til kredittkort og forbrukslån. Denne økningen merkes på mange måter. Noe vi ser «over alt» er at ventetiden ofte øker, noen ganger ofte til det som kan virke som en «evighet».
Det var forventet at behovet for nye saksbehandlere – eller «hjelpere» som vi kaller dem – ville øke etter hvert som flere og flere trenger hjelp til å løse sine gjeldsproblemer. Vi fikk dessverre rett i det. Pandemien har selvsagt også bidratt og satt oss alle i en vanskelig situasjon.

Derfor trenger vi mange flere «hjelpere» – som vi kaller dem. Behovet og etterspørselen vil nok bare øke i lang tid fremover.

Dette vi nok kanskje også bety at stillingen som «hjelper» blir mer attraktiv, kanskje med nye stillingsbeskrivelser, gode lønnsvilkår og incentiver. Kort sagt en ettertraktet jobb!

I denne situasjonen er det bare vinnere!

 • Kunden går fra å være en belastning til å bli en ressurs

 • Bidrar nå til felleskapet med skatter og avgifter

 • Kunden har fått en mer forutsigbar økonomi- og familiesituasjon

 • Deltar i et vanlig sosialt liv

 • Kommer ofte i gang med sparing, ofte til egen bolig eller bil

 • Forstår at et budsjett er viktig – lærer seg hvordan det gjøres

 • Vi følger kundene for å plukke ut de som viser interesse for yrket

Vi må være der for kunden og holde han aktivert så han ikke mister interessen. Det kan vi gjøre på ulike måter. Variasjon og rotasjon er viktig.

 • Vi bruker «hjemmelekser» der svarene diskuteres og leder til nye oppgaver og faglig diskusjon

 • Gi utfordringer og «tanke-nøtter»

 • Ta opp ting og tema kunden viser interesse for

 • Gi en oppgave kunden skal jobbe med i hele opplæringstiden.

Dette virker som å være tidkrevende og vanskelig å gjennomføre. Når dette er innarbeidet og blitt noe rutinepreget blir det enklere å få til. Det er selvsagt ikke noe krav til at alt dette MÅ gjøres hver dag. Sunn fornuft kommer man langt med!

Det varmer godt når vi er med en ny hjelper som viser at han har lært jobben sin! Det å kunne hjelpe andre og føle at det du gjør virkelig betyr noe, gjør denne dagen til en god dag!

I disse ekstra vanskelige tider der vi i tillegg fikk pandemien, har pågangen for å få hjelp nærmest eksplodert, og dette skaper ofte urimelig lange køer og ventetid hos de fleste instansene.

Utdanning av gjeldsarbeidere må intensiveres – Vi kan forvente er en økende interesse. Det tar sin tid å utdanne nye hjelpere! Det haster!

Lange ventetider er vel nærmest et «worst case scenario» for de som trenger hjelp for å få kontroll på økonomien.

Vi har god erfaring med å jobbe sammen med kunder som er aktivt med i egen sak! Vi har jobbet litt i bakgrunnen for å legge til rette for å begynne å utdanne våre egne «hjelpere» som vi kaller dem.

Vi føler vi er klare for å begynne å teste ut.

Kapasiteten ble sprengt – I England driver de en storstilt rekruttering av nye hjelpere
Det er naturlig å se hvordan vår samarbeidspartner i England har håndtert situasjonen.

I tillegg til en naturlig økning i pågangen, fikk vi tidlig i 2020 pandemien som gjorde at pågangen omtrent eksploderte over natten.

Nå var det et akutt behov for omstilling. Et eksempel kan være at nærmere 2000 ansatte skulle «omplasseres» til hjemmekontor flere steder i landet, helst over natten!
Den økonomiske utfordringen er det vanskelig for en utenforstående i «lille Norge» å forstå omfanget av. Akkurat som da stiftelse startet opp i 1993 ble løsningen et spleiselag. Denne gangen kom også offentlige «hjelpepakker» inn i bildet.

Det er nok likevel slik at pågangen av nye kunder fortsatt vil være langt større enn kapasiteten i lang tid fremover. De er spesielt interessant at stiftelsen lager og tilpasser løsninger «på løpende bånd» som skal dekke de endrede forholdene rundt gjeldssituasjonen.

Vårt spørsmål blir jo hvem som skal betjene alle kundene?