Vi har utviklet et helt nytt system der vi ikke bruker renter

Løsningen er basert på at vi tar noen nye grep i gjeldsarbeidet

  • Det brukes ikke renter eller omkostninger. Da kan gjelden ikke øke i nedbetalingsperioden

  • Kreditorene trenger en alternativ inntektskilde for å erstatte renteinntektene. Det har vi!

  • Vi er fullmektig for skyldner – all kontakt går til oss. Skyldner slipper belastninger

  • Vi er en mellommann, en gratis hjelper for begge parter. Vi skal bidra til gode og varige løsninger

  • Partene er likeverdige og skal skape samarbeid og ikke fronter, slik det ofte skjer

  • Alt arbeidet vi gjør er gratis for sluttbruker

  • Kreditorene bidrar til å dekke driftskostnadene gjennom et nytt «betalingsbidrag»

  • Dette er transaksjoner mellom skyldner og kreditor og er derfor gratis for myndighetene

Kredittkort- og forbruksgjeld øker stadig. Og med det følger ofte tyngre betalingsproblemer som har lett for å bare balle på seg.

Hvorfor er det slik? Jo, det er mye fordi renter og omkostninger løper helt til et krav er nedbetalt, uansett om man står i jobb, har inntekter eller ikke. Det er bakgrunnen for at vi ikke bruker renter og omkostninger. Kunden kan nå nedbetale gjelden raskere. Dette skaper en mer forutsigbar livssituasjon.

Purringer og pågang påvirker kunden på ulik måte. Med dagens automatiserte løsninger for slikt kan man oppleve at frekvensen blir så stor at kunden blir syk. Noen blir også uføretrygdet.

For å beskytte kunden best mulig for uønsket pågang innfører vi fullmektigrollen. Det betyr at vi er fullmektig for kunden, og at all kontakt skal gå til oss. Dette har også fordeler for kreditor. En kunde kan noen ganger gjøre seg utilgjengelig for kreditor, mens renter og omkostninger bare løper. Det blir ofte en fastlåst konflikt.

Dette unngår man fordi vi har en løpende kontakt med kunden og kan håndtere en sitasjon før det blir et reelt problem.

Kunden låner gjerne penger i gode tider. Kreditor tjener penger på det. Klarer kunden på et tidspunkt ikke å møte sine forpliktelser, kan en kreditor vise samfunnsansvar og hjelpe kunden så godt han kan. Det kan eksempelvis være å sette kunden i kontakt med noen han tror kan hjelpe. Det kan gjerne være Foreningen Gjeldsassistanse.

Får vi en slik henvisning registrerer vi kunden og hjelper han til det er funnet en løsning.

Hvordan kan vi finansiere driftsomkostningene når vi tilbyr gratis hjelp til de som trenger det uten at vi har faste inntekter?

Løsningen ligger i noe nytt vi har utviklet. Det er «Betalingsbidrag». Kunden vil gjerne selge noe. Han fant ut at han bare hadde egen tid å selge. Det ble løsningen!

Man fant ut hva en kunde «kostet» en kreditor i gjennomsnitt fra kan kom inn i systemet til det var funnet nedbetalingsløsninger som ble satt i gang og løp til gjelden var betalt. Kreditor må følge opp vedlikeholde alt som var satt i gang.

Så fant man en snedig løsning som baserer seg på midler kunden overfører til kreditor. Det ble beregnet en sats på 13%. Slik ble «Betalingsbidraget» født!

Eksempel: Kunden overfører kr. 12 000 til kreditor. «Betalingsbidraget» på kr. 1 560 er vår «lønn» for å gjøre jobben. Det inntektsføres hos Foreningen Gjeldsassistanse.

Regnestykket blir slik:
Kundens gjeld minker med kr 1  560. Kreditor bokfører dette som nebetaling på kundens gjeld. Betalingen på kr 12 000 blir i sin helhet godskrevet kunden.

Dette at gjelden skal minke etter en innbetaling er ekstra viktig, det er en av de små oppturene som er så viktige i hverdagen!

Dessverre er det noen som opplever det motsatte. Med stor rentebelastning kan det skje at rentene «spiser» opp innbetalingene, slik at gjelden øker i stedet for å minke etter en innbetaling. Det er utrolig demotiverende

Dette er et vesentlig argument for ikke å bruke renter og omkostninger.