Vi innfører noe helt nytt – Betalingsbidrag

Den vanligste bemerkningen vi hører fra kreditor når vi sier vi ikke bruker renter, er at uten renteinntekter kan man ikke drive. 

Slik systemet er i dag, er det selvsagt helt riktig. 
Dette er noe stifterne i England fant en løsning på. 

For kreditor er det en del arbeid forbundet med en ny kunde. Noen kunder kan ha opp mot kanskje 50 krav. Kunden skal registreres og følges opp, det skal innhentes oppdatert gjeldsinformasjon, det skal settes opp budsjett, kravoversikt og en betalingsplan. Det skal også eventuelt settes opp forslag til en utenrettslig gjeldsordning. Og alt skal følges opp til det er funnet en løsning!

Selv om mye er automatisert vil det alltid være noe som gjøres manuelt.

I samarbeid med kreditorene fant man ut at tidsforbruk i en sak kunne omregnes til penger. Hvis vi gjør dette arbeidet kunne kreditor betale oss for jobben! 

Resultatet ble det vi kaller «Betalingsbidrag».
I praksis virker det slik at vi får et Betalingsbidrag på 13% av midler som overførers til kreditor. Det er vår betaling for jobben – som betyr at kundens gjeld blir redusert tilsvarende. I praksis brtyr det at vi får et «arbeidsoppdrag» fra kreditor som sier at vi skal gjøre alt arbeidet med saken og få betalt med et «betalingsbidrag».

At vi gjør jobben, betyr at det frigis tid og resurser for kreditor som kan brukes på annen måte.

  • Vi er fullmektig for kunden – alle henvendelser går til oss
  • Kreditor skal ikke sende påminnelser, purring eller annen pågang. Vi har registrert saken og skal bare ha beskjed når det er endringer.
  • Vi samordner alle krav. Det er kunder som kan ha over 50 kredittkort og forbrukslån. Oppfølging kan være ressurskrevende
  • Vi holder kontakten med kreditorene
  • Vi justerer avtalene ved behov
  • Vi har løpende kontakt med kunden
  • Bistår kunden med å sette opp og vedlikeholde budsjettet

 

Dette er en god avtale for partene. For kreditor frigjøres tid og ressurser, for kunden betyr det at gjelden blir redusert

Eksempel:

Vi har overført kr. 12 000 til kreditor på vegne av kunden.
Vår betaling er 13% betalingsbidrag er kr. 1 560. Det avregner vi med kreditor. Han bokfører det som innbetaling av kundens gjeld.

Det betyr i praksis at kreditor har redusert kravet med kr. 1 560 fordi vi gjør hele jobben for han.

Det er viktig å merke seg at kreditor fører kr. 1 560 som innbetaling på kundens gjeld, og at hele det innbetalte beløpet, kr. 12 000 blir godskrevet kunden.