Løsningen ligger i et helt nytt system uten renter!

Vi har utviklet et helt nytt system der vi ikke bruker renter Løsningen er basert på at vi tar noen nye grep i gjeldsarbeidet Det brukes ikke renter eller omkostninger. Da kan gjelden ikke øke i nedbetalingsperioden Kreditorene trenger en alternativ inntektskilde for å erstatte renteinntektene. Det har vi! Vi er fullmektig for skyldner – […]

Økende gjeldsproblemer skaper nye jobbmuligheter

Økende gjeldsproblemer skaper nye jobbmuligheter Vi har lenge sett økende gjeldsproblemer, ofte knyttet til kredittkort og forbrukslån. Denne økningen merkes på mange måter. Noe vi ser «over alt» er at ventetiden ofte øker, noen ganger ofte til det som kan virke som en «evighet».Det var forventet at behovet for nye saksbehandlere – eller «hjelpere» som […]

Vi innfører noe helt nytt – Betalingsbidrag

Vi innfører noe helt nytt – Betalingsbidrag Den vanligste bemerkningen vi hører fra kreditor når vi sier vi ikke bruker renter, er at uten renteinntekter kan man ikke drive.  Slik systemet er i dag, er det selvsagt helt riktig. Dette er noe stifterne i England fant en løsning på.  For kreditor er det en del arbeid […]