Ofte stilte spørsmål

Når man begynner å jobbe med noe så omfattende som gjeldsproblemer, er det mange spørsmål som dukker opp som man vil finne svar på!

Vi har samlet noen spørsmål som ofte blir stilt. Vi skal forsøke å svare på de vanligste spørsmålene som går igjen.

Finner du ikke svar her, kan det være lurt å søke på nettet.

Vanligvis kan kreditor registrere en og en sak som opprettes og behandles separat. 

Vi gjør det på en helt annen måte.
En skyldner kan ha mange krav. 50 – 70 er ikke uvanlig. Vi samordner alle krav, og er fullmektig for skyldner. Alle henvendelser skal gå til oss. Vi har all kontakt med kreditorene, som bare har et sted å forholde seg til. Det er forenkling og besparelser. 

Det betyr at når saken er registrert her skal det ikke sendes purringer eller påminnelser. Det er kun endringer i saken vi skal informeres om. Det er viktig at skyldner slipper slike belastninger som mange og gjentatte purringer. Noen blir syke av det.

Svært viktig at vi følger alle kundene til det er funnet en løsning!

En kreditor har vanligvis også mange kunder som hver får individuell behandling mens det jobbes for å finne en varig løsning. Arbeidsgangen blir den omtrent den samme som når det kommer inn en ny kunde. Også når vi jobber med kreditors kunde kan ta tid å finne en løsning samtlige kreditorer akspterer.

Vi kan avlaste kreditor slik at vi får kontaktdetaljer for de kundene kreditor ønsker vi skal hjelpe  gjennom prosessen.  Vi følger også denne kunden helt frem til det er funnet en løsning. 

Det er en dobbelt gevinst her. Kreditor får avlasting og kan bruke tiden på andre oppgaver. Det betyr at det blir fanget opp flere personer som trenger hjelp fra oss, personer vi skal hjelpe!

En vinn-vinn situasjon!

Vi har ingen tilskudd eller er med i andre ordninger som bringer inntekter med seg. 

Det er helt nytt i Norge at vi ikke bruker renter eller omkostninger. Vi hører ofte innvendingen at man må ha inntekter for å kunne drive noe. Det er selsagt helt riktig! Vi bygger på det engelske syetmet som snart fyller 30 år! Vi vet det fungerer som vi sier.

En ny skyldner skal kreditor bruke tid og resurser på helt til det er funnet en løsning, og en nedbetalingsavtale er ferdig.
I England snakket kreditor og initiativtakerne sammen og fant en god løsning. Det ble gjort om til en kjøp- og salg transaksjon!

Det fungerer slik: Vi gjør alt arbeidet  for kreditor til det er funnet en løsning. For den jobben vi gjør betaler kreditor oss 13% av penger vi overfører til han på vegne av skyldner. Det betyr i praksis at vi selger i vår tid og kunnskaper til kreditor. Han betaler oss for den jobben vi har gjort for kunden med et «betalingsbidrag». Det er 13% av midler som formidles fra kunden til kreditor. Beløpet avregnes direkte med kreditor. 

Eksempel: 

Kunden overfører kr. 12 000 til kreditor. Betalingsbidraget er 13%, kr. 1 560. De er vår betaling for jobben han har gjort for kreditor. Betalingsbidraget kr. 1 560 godskriver kreditor som nedbetaling på kundens gjeld.

Hele beløpet, kr. 12 000 godskrives kundens konto.

Vi er et lavterskeltilbud som skal hjelpe de som trenger det. Det er likevel noen begrensninger som fremkommer i Gjeldsordningslovens § 1-4. 

Det kan gå på uavklarte økonomiske forhold, at  mye av gjelden skyldes stor skattegjeld, at gjelden er nylig stiftet, eller har oppstått på grunn av utroskap.
Vi henviser til lovverket for full informasjon.

Akkurat nå jobber vi med tilpasninger og testing for å ha alt på plass når det nærmer seg oppstart. Vi kan dessverre ikke ta inn nye kunder foreløpig.
Men vi skal si litt generelt om dette. 

Vi får ofte en ny kunde fra søk på internett, eller ved henvisning. Etter å gå inn på hjemmesiden velger du «Kom i gang». Da får du opp et skjema med peronalia og opplysninger om gjelden. Send inn skjemaet og saken er i gang! Vi sender nødvendig informasjon til skyldner og kreditor på epost. Deretter begynnynner vi å samle gjeldsinformasjon og sette opp en kravoversikt. 

Skyldner setter opp et budsjett som vi samordner  med kravoversikten og fordeler totalgjelden pro rata. Da vet vi hva hver kreditor skal ha betalt månedig, og kan sette opp en betalingsplan.

Vi får ofte tilbakemeldinger om at purringer, påminnelser og annen pågang er i stor grad belastende. Derfor er vi fullmektig for skyldner, og alle henvendelser skal gå til oss.  Vi er hele tiden tilgjengelig for kreditor, som  kun har et sted å forhode seg til.  Om skyldner gjør seg utgjengelig, kan kreditor likevel få snakke med en som kjenner saken. 

Det er arbeidsbesparende og effektivt.  Det frigis også resurser for kreditor.