Ofte stilte spørsmål

Når man begynner å jobbe med noe så omfattende som gjeldsproblemer, er det mange spørsmål som dukker opp som man vil finne svar på!

Vi har samlet noen spørsmål som ofte blir stilt. Vi skal forsøke å svare på de vanligste spørsmålene som går igjen.

Finner du ikke svar her, kan det være lurt å søke på nettet.

Vanligvis kan kreditor registrere en og en sak som opprettes og behandles separat. 

Vi gjør det på en helt annen måte.
En skyldner kan ha mange krav. 50 – 70 er ikke uvanlig. Vi samordner alle krav, og er fullmektig for skyldner. Alle henvendelser skal gå til oss. Vi har all kontakt med kreditorene og det offentlige, som bare har et sted å forholde seg til. Det er forenkling og besparelser. 

Det betyr at når saken er registrert her skal det ikke sendes purringer eller påminnelser. Det er kun endringer i saken vi skal informeres om. Det er viktig at skyldner slipper slike belastninger som mange og gjentatte purringer. Noen blir syke av det.

Svært viktig at vi følger alle kundene til det er funnet en løsning!

En kreditor har vanligvis også mange kunder som hver får individuell behandling mens det jobbes for å finne en varig løsning. Arbeidsgangen blir den omtrent den samme som når det kommer inn en ny kunde. Også når vi jobber med kreditors kunde kan det ta tid å finne en løsning samtlige kreditorer aksepterer.

Vi kan avlaste kreditor slik at vi får kontaktdetaljer for de kundene kreditor ønsker vi skal hjelpe  gjennom prosessen.  Vi følger også denne kunden helt frem til det er funnet en løsning. 

Det er en dobbelt gevinst her. Kreditor får avlasting og kan bruke tiden på andre oppgaver. Det betyr at det blir fanget opp flere personer som trenger hjelp fra oss, personer vi skal hjelpe!

En vinn-vinn situasjon!

Vi har ingen tilskudd eller er med i andre ordninger som bringer inntekter med seg. 

Det er helt nytt i Norge at vi ikke bruker renter eller omkostninger. Vi hører ofte innvendingen at man må ha inntekter for å kunne drive noe. Det er selvsagt helt riktig! Vi bygger på det engelske systemet der man ikke bruker renter. Systemet fyller snart  30 år! Systemet brukes også i andre land. Vi vet det fungerer glimrende!

En ny skyldner skal kreditor bruke tid og resurser på helt til det er funnet en løsning, og en nedbetalingsavtale er ferdig.
I England snakket kreditor og initiativtakerne sammen og fant en god løsning. Det ble gjort om til en kjøp- og salg transaksjon!

Det fungerer slik: Vi er selger og har et produkt vi kan kalle «Kompetanse».  I det ligger at vi  gjør alt arbeidet  for kreditor til det er funnet en løsning i denne saken.  Kreditor har fått en ny kunde han skal hjelpe. Han ber om vår hjelp. Han kan gjøre seg stor nytte av produktet «kompetanse» som han kjøper av oss.  Til gjengjeld gjør vi hele jobben med en ny kunde fra han kommer inn frem til det er funnet en løsning. For den jobben vi gjør betaler kreditor oss 13% av penger vi overfører til han på vegne av skyldner. Det betyr i praksis at vi selger i vår tid og kunnskaper til kreditor som betaler oss for den jobben vi har gjort for kunden med et «betalingsbidrag». Det er 13% av midler som formidles fra kunden til kreditor. Beløpet avregnes direkte med kreditor. 

Eksempel: 

Kunden overfører kr. 12 000 til kreditor. Betalingsbidraget er 13%, kr. 1 560. De er vår betaling for jobben han har gjort for kreditor. Betalingsbidraget kr. 1 560 godskriver kreditor som nedbetaling på kundens gjeld.

Hele beløpet, kr. 12 000 godskrives kundens konto.

Vi er et lavterskeltilbud som skal hjelpe de som trenger det. Det er likevel noen begrensninger som fremkommer i Gjeldsordningslovens § 1-4. 

Det kan gå på uavklarte økonomiske forhold, at  mye av gjelden skyldes stor skattegjeld, at gjelden er nylig stiftet, eller har oppstått på grunn av utroskap.
Vi henviser til lovverket for full informasjon.

Vi har alle systemer i full drift. Vi jobber med en oppstartfinansiering vi må ha på plass før vi kan ta inn nye kunder.

En ny kunde finner oss fra hjemmesiden. Han fyller ut et kort skjema med personalia og informasjon om kravene. Skjemaet sender han sender han inn. I retur får han en epost med linker til fire skjema han skal skrive ut, undertegne og returnere.  Når vi får skjemaene i retur starter saken.  

Straks vi har tallene setter vi opp et budsjett og kravoversikt. Da vet hvor mye den enkelte kreditor skal ha betalt hver måned. 
Vi venter ikke på avtaler med andre parter. Vi vet hvor viktig det er å komme i gang med nedbetalingen. Straks vi har tallene på plass begynner vi derfor å betale kreditorene. 

Vi får ofte tilbakemeldinger om at purringer, påminnelser og annen pågang er i stor grad belastende. Derfor innfører vi fullmektigrollen. Vi fullmektig for skyldner, og alle henvendelser skal gå til oss.  Vi er hele tiden tilgjengelig for kreditor, som  kun har et sted å forholde seg til.  Om skyldner gjør seg utilgjengelig, kan kreditor likevel få snakke med en som kjenner saken. 

Det er arbeidsbesparende og effektivt.  Det frigis også resurser for kreditor.