Om Løsningen

Kreditorhjelpen er et forenklende bindeledd mellom kreditor og skyldner. Vi tar oss av alle henvendelser, og fungerer som fullmektig for skyldner, slik at han kan fokusere på det som er viktig – å betale ned gjelden fortest mulig.

 

En løsning for begge parter

Har du lånt penger, må pengene selvsagt betales tilbake. I dag med renter. Vi vet at noen betaler alt de kan men opplever likevel at gjelden bare øker etter hver innbetaling. Det kommer av at rentebelastningen er så stor at all innbetaling blir «spist opp».

Dette vil vi gjøre noe med. Vi bruker ikke renter eller omkostninger mot skyldner. Da kan gjelden bli nedbetalt fortere, og den kan ikke øke. Erfaringene viser at kreditor ofte får mer innbetalt enn ved tradisjonell inkasso.

Kreditor kan erfare at skyldner plutselig ikke betaler avtalte avdrag. Skyldner forteller ofte at det er fordi han står alene oppi dette og sliter slik at han ikke lenger klarer å håndtere gjelden uten hjelp. Det er nettopp denne hjelpen vi kan gi ham!

I en vanlig inkassosak holder kreditor kontakt med skyldner og purrer for å få inn utestående. Det er ikke alltid skyldner svarer. Da blir det sendt purringer og påkrav. Gjelden løper og generer renter helt til den er nedbetalt, eller at det har blitt gjort en avtale. Rettslig pågang kan kanskje være neste skritt.

Om belastningen ved pågang over tid blir for stor for skyldner, kan han gjøre seg utilgjengelig og mer eller mindre gi opp. Noen blir også syke. Angst er ganske vanlig i en slik situasjon.

Dette er en tapssituasjon for alle parter. Nå er det viktig å få kontakt med skyldner og få han til å fortsette å betale avdragene.

Det er her vi kan hjelpe til med å kontakte skyldner.

Uten at man får skyldner til å respondere, kan dette bli en sak der man ikke finner en løsning, der renter og omkostninger bare løper. 

Med en god dialog med kunden stopper ikke betalinger opp

I dette tilfellet kan hjelpen ligge i vår kundebehandling. Vi har en jevnlig kontakt med skyldner som også skaper tillit og forutsigbarhet.  Det er nøkkelen til at innbetalinger ikke stopper opp, og at man kan ta tak i et mulig problem før det blir et.  

Forteller skyldner at han ikke klarer å betale et avdrag i tide ser vi på om dette er et midlertidig eller mer permanent problem. Det må vi løse opp i og vurdere om det kan være nødvendig å reforhandle en løpende avtale.

Å være i forkant av en situasjon vil alltid være en god hjelp. Det er viktig for kreditorene. Denne ordningen passer godt både for nye skyldnere og for skyldnere som er i gang med en avtale.

Når skyldner er engasjert i saken lærer han mye om husholdningsøkonomi. Målet er at han tar tilbake kontrollen over egen økonomi og beholder den. Da har skyldner egeninteresse i å følge opp. Det bidrar også til at innbetalinger ikke stopper opp. Er det endringer i økonomien bidrar vi  til oppdatering.

Hva koster tjenesten for Kreditor?

Eksempel: Overfører kunden kr. 12 000 til kreditor, får Foreningen Gjeldsassistanse det vi kaller et «Betalingsbidrag» på 13%, kr. 1 560. Det er betalingen for jobben vi har gjort for kreditor. Dette beløpet blir avregnet direkte med kreditor, mens kunden blir godskrevet hele det innbetalte beløpet, kr. 12 000. Kreditor bokfører kr. 1 560 som nedbetaling på kundens gjeld.

Vi gjør alt arbeidet med saken frem til det er funet en løsning.

Det er på denne måten vi kan dekke driftskostnadene og likevel tilby gjeldshjelp til den som trenger det, uten å ta betalt for det.

Høres dette interessant ut?

Vi kan også ta inn kreditors kunder og hjelpe på samme måte som vi gjør med en ny skyldner fra Foreningen Gjeldsassistanse.

Vi trenger bare skyldners kontaktdetaljer så setter vi i gang saken!