Om oss

Kreditorhjelpen skal fungere som et forenklende bindeledd mellom kreditor og skyldner. Vi er fullmektig for kunden, og tar oss av all kontakt med kreditor. På denne måten sikrer vi profesjonell og effektiv kontakt med kreditor, uten påvirkningen av private faktorer som ofte gjør det utfordrende å samarbeide med skyldner.

Vår forening, Foreningen Gjeldsassistanse, har som mål å hjelpe mennesker som sliter med gjeld til å ta tilbake kontrollen over sin egen økonomi og beholde den.

Vi bidrar til kontinuitet i innbetalinger, og sørger for at kreditor får frigitt ressurser som tidligere er brukt på purringer og dialoger med skyldner.

Mer om oss

Administrasjon

Georg Rønning, grunnlegger og daglig leder

Vi introduserer en helt ny måte å jobbe med gjeld på.

Vi bruker ikke renter, men har innført betalingsbidrag. Det er et alternativ til bortfall av renteinntekter. Renter og omkostninger gjør tilbakebetaling av gjelden vanskeligere for skyldner som sliter, fordi gjelden fortsetter å øke. Når skyldner opplever at gjelden øker med innbetalinger, påvirker dette også deres motivasjon til å betale kravene, og dermed utebli fort innbetalingene.

Vi ser eksempler på at gjelden kan bli nedbetalt på halve tiden om man ikke bruker med renter.

Vi vet også at stadige purringer i brev, SMS, epost eller telefon kan være så belastende over tid at noen blir syke, noen også uføretrygdet. Dette er viktige faktorer, som er med på å sørge for at kreditor ikke får tilbake pengene som skyldes.

Derfor gjør vi noe helt nytt, vi frigir tid og ressurser for kreditor, ved å være et forenklende bindeledd mellom kreditor og skyldner. Et bindeledd som er med på å påvirke samarbeidet positivt. Kunden kan ha dårlige erfaringer  fra tidligere inkassosaker. Vi er fullmektig for kunden slik at alle henvendelser skal gå til oss. Da unngår vi slike belastninger på kunden.

Alt vi gjør for kunden er gratis. Men vi må tjene penger slik at vi kan tilby gratis hjelp! Derfor innfører vi noe helt nytt, «betalingsbidrag». Det er 13% av midler kunden overfører kreditor. En løsning som er hensiktsmessig både kreditor og skyldner.

Vi har også et team rundt oss som besitter svært mye erfaring og bred kompetanse.

  • Georg Rønning, grunnlegger og daglig leder. Ble inspirert av Odd Einar Dørum og besøkte stiftelsen første gang i 2006. Har tilpasset det engelske systemet der man ikke bruker renter til bruk i Norge Trolig den personen i Norge som har mest kunnskap og erfaring om systemet og stiftelsen
  • Pensjonistforbundet. Vår hoved-samarbeidspartner og pådriver for å få dette på plass i Norge
  • Svein Eystein Lindberg, Bedriftsutvikler. Medstifter, Sparringpartner og kompetanseutveksling
  • Odd Einar Dørum. Var Justisminister og besøkte stiftelsen i 2005. Ble imponert! Vil gjerne se noe tilsvarende i Norge Fortsatt en inspirator med svært stor kompetanse
  • Stiftelsen StepChange.org. Utvikler av systemet og driver løpende oppdatering. Vi har samarbeidet med stiftelsen over tid. Hjelper oss med råd og veiledning for å videreutvikle systemet